Over Het Knopje

De artikelen, berichten, columns en andere vormen van media die geplaatst worden op deze website zijn satirisch, parodiërend of persiflerend van aard. Ze geven slechts de visie of mening weer van de redactie van Het Knopje. Opgevoerde personages of rechtspersonen kunnen gefingeerd zijn. De redactie behoudt zich het recht voor stijlmiddelen te gebruiken die, ondanks dat de intentie daartoe bij de redactie ontbreekt, ertoe kunnen leiden dat lezers van deze website zich geschokt, beledigd of gekwetst voelen. Hetknopje.eu (en verwante domeinnamen zoals hetknopje.nl) aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade ontstaan door via hetknopje.eu (en verwante domeinnamen zoals hetknopje.nl) openbaar gemaakte publicaties.

Meent u dat hetknopje.eu uitingen bevat die onrechtmatig zijn jegens u of uw onderneming, dan kunt u dit kenbaar maken via redactie(at)hetknopje.eu

De redactie:

  • Arie Verdamstegen (middenredacteur & oprichter)
  • Dick Kooperster (beginredacteur & oprichter)
  • Chrisje Der Kinderen (nogtebepalenredacteur & oprichter)
  • Hans Worst (gastredacteur)

We hebben geen affiniteit met andere satirische website’s zoals speld.nl. We vinden ze alleen maar tof.

“Hetknopje.eu bericht over de hedendaagse gebeurtenissen in diep radio- en medialand. Pas dus op, want het knopje is overal aanwezig.”